Σκονάκια ζωής…

Φτάνει πια με τα εύκολα συμπεράσματα και την επιφανειακή επιπόλαια κριτική. Δεν πρέπει να κρίνουμε τους άλλους χωρίς πρώτα να τους κατανοήσουμε. Δεν πρέπει να κρίνουμε ένα βιβλίο από το εξώφυλλο του. Εκείνοι που συνήθως πληρώνουν το λογαριασμό στο τέλος...