Σκεφτείτε διαφορετικά.

Oι σκέψεις σου δημιουργούν τα συναισθήματα σου. Τα συναισθήματα καθογηδούν τις πράξεις σου. Οι πράξεις σου καθορίζουν τα αποτελέσματα σου. Οι σκέψεις σου  λοιπόν, προδιαγράφουν τα αποτελέσματα σου!!!  Η Σκέψη με την σειρά της  αποτελεί μια διαδικασία ερωτήσεων και απαντήσεων....