Μια κλωστούλα τόσο δα!

 «Σκεφτείτε ολόκληρη την ύπαρξη, της οποίας είστε το μικρότερο μέρος. Σκεφτείτε όλο το χρόνο, στον οποίο σας έχει ανατεθεί μια σύντομη και φευγαλέα στιγμή. Σκεφτείτε το πεπρωμένο – τι κλάσμα από αυτό είστε;» (Marcus Aurelius) Εμείς οι άνθρωποι… Τόσο πολύ...