Τι σας κάνει έξαλλους…(Οι απαντήσεις!)

Η δική μου θέση πολύ σύντομα: Έξαλλος… αυτός  που έχει παρασυρθεί από εντονότατα συναισθήματα, ο εκτός εαυτού, ένας άλλος.. Αυτό έμενα με κάνει έξαλλο… Το να γίνω έξαλλος… Κάποιος άλλος… Πολύ με θυμώνει. Που θα πάει, θα μάθω και εγώ!...