Παίζω και μαθαίνω…

Στην πορεία προς κάποιον στόχο της ζωής σας, παρατηρείστε τις προσπάθειες σας, την προσέγγιση , τον τρόπο σας , την ένταση, την αμεσότητα που χρησιμοποιείτε… Και καταγράφετε τα αποτελέσματα. Βρείτε τι είναι αυτό που τελικά δουλεύει για εσάς. Και τροφοδοτήστε...