Απλά δεν γίνεται…

…Οι ηγέτες χάνουν την δύναμη τους από την στιγμή που χάνουν την ανθρωπιά τους. Ο μεγαλύτερος τρόμος στην ανθρώπινη ιστορία έχει αποκτήσει σάρκα και οστά  από ομάδες ανθρώπων που ένιωθαν  ανώτεροι σε σχέση με τους υπόλοιπους. …Ηγέτες κάθε πιθανής έκτασης κοινωνικής...