Η πρόσθεση τελικά είναι η πιο δύσκολη πράξη.

Η γενιά μας θα αποτύχει στις προκλήσεις που τις έτυχαν για δυο κυρίως λόγους: 1.Χάσαμε όλους τους  δεσμούς εμπιστοσύνης που θα μπορούσαμε να έχουμε  ως ηγέτες, ως μέλη μιας ομάδας, ως πολίτες, ως θρησκεία, ως σύντροφοι, ως γονείς, ως φίλοι,...