Περί Ίασης…

Ένα από τα μεγαλύτερα δώρα της ανθρώπινης ζωής είναι η δυνατότητα της Ίασης.  Ίαση η οποία είναι εφικτή τόσο  για την καρδία όσο για την ψυχή και το σώμα. …Σε ένα ναό, στο δέλτα ενός ποταμού στο Βόρειο Βιετνάμ, ναό...